Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

HFA6/12-5H1DTGF Datasheet(PDF) 1 Page - Hongfa Technology

Part # HFA6/12-5H1DTGF
Description  SAFETY RELAY
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HONGFA [Hongfa Technology]
Direct Link  http://www.hongfa.com
Logo HONGFA - Hongfa Technology

HFA6/12-5H1DTGF Datasheet(HTML) 1 Page - Hongfa Technology

  HFA6/12-5H1DTGF Datasheet HTML 1Page - Hongfa Technology HFA6/12-5H1DTGF Datasheet HTML 2Page - Hongfa Technology HFA6/12-5H1DTGF Datasheet HTML 3Page - Hongfa Technology HFA6/12-5H1DTGF Datasheet HTML 4Page - Hongfa Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
6>
5IFSTQIR
R`g[c
j]kaklYf[]
Da]d][lja[
klj]f_l`
CgflY[l jYlaf_ .Q]k3 dgY\/
HNMGFA QEKAX
IRN>556[IRN4SR6;>9>[IRN69556[NHRAR6=556[IECP PC 5=5555 CEQSIFIED
756: Q]n3 6355
Ahhjgp3 :55eV
Cgad hgo]j
Fad] Mg3?E689:6<
Fad] Mg3?B675::87=;559
@WB
;A 7<<UAC 4 7:5UAC 4 67:UAC Yl =:gC
;A 85UDC Yl =:gC
Oadgl \mlq? 63:A 795UAC
8A 675UAC
;A 7<<UAC 4 85UDC
63:A 47A 795UAC.AC26:/
750.
Sqh] A
655e .Yl 6A ;UDC/
A_RfN7
;A 7:5UAC 4 85UDC
955UAC 4 85UDC
;A
6:55UA 46=5V
?054@E >490E
z>490E C8@7 5<>2819E 6A8343 2<;@02@?{
_ Lmdla [gflY[l YjjYf_]e]flk? :MN06MC1
9MN07MC1 8MN08MC
_ Fgj[aZdq _ma\]\ [gflY[lk Y[[gj\af_ lg EM:575:
_ ;A koal[`af_ [YhYZadalq
_ Kgo afhml hgo]j? :55eV
_ Ha_` afkmdYlagf [YhYZadalq? 65cU kmj_] ngdlY_]
Z]lo]]f afhml Yf\ gmlhml
_ TKafkmdYlagf kqkl]e? CdYkk F YnYadYZd]
_ Efnajgfe]flYd ^ja]f\dq hjg\m[l .QgHR [gehdaYfl/
_ Nmldaf] Dae]fkagfk? .:535 p 6835 p 7935/ ee
270>02@4>8?@82?
6555L .Yl :55UDC/
9555UAC 6 eaf
6:55UAC 6 eaf
9555UAC 6 eaf .Nl`]j/
65cU .637 4 :5uk/
:cU .637 4 :5uk/
75ek eYp3
75ek eYp3
MN4MC?65Hr lg ::Hr 63:ee DA
MN?::Hr lg 755Hr1 >=e4k
7
MC?::Hr lg 755Hr1 9>e4k
7
655e4k
7
>=5e4k
7
=ee
:3:ee
=ee
:3:ee
:, lg =:, QH
295gClg=:gC
OCB
Ahhjgp3 78_
Fdmp hjgg^]\
B]lo]]f [gad - [gflY[lk
B]lo]]f [gflY[l k]lk
B]lo]]f [gad - [gflY[lk
B]lo]]f [gad - [gflY[lk
B]lo]]f [gflY[lk
B]lo]]f [gflY[lk
;
>
67
6=
79
8;
9=
93:
;3=
>35
683:
6=35
7<35
8;35
53;
53>
637
63=
739
83;
93=
;3;
>3>
6837
763<=
7;39
8>3;
:73=
Yl 78
2<89 30@0
MgeafYd
UgdlY_]
UDC
Oa[c2mh
UgdlY_]
UDC
eYp3
Djgh2gml
UgdlY_]
UDC
eaf3
Cgad j]kaklYf[]
Rmj_]
ngdlY_]
UaZjYlagf j]kaklYf[]
Cj]]hY_]
\aklYf[]
Cd]YjYf[]
\aklYf[]
CgflY[l YjjYf_]e]fl
Ed][lja[Yd ]f\mjYf[]
L][`Yfa[Yd ]f\mjYf[]
LYp3 koal[`af_ hgo]j
LYp3 koal[`af_ [mjj]fl
LYp3 koal[`af_ ngdlY_]
CgflY[l eYl]jaYd
CgflY[l j]kaklYf[]
Fgj[aZdq _ma\]\ [gflY[lk
Sqh]YY[[gj\af_ lg EM:575:Z
IfkmdYlagf j]kaklYf[]
B]lo]]f [gad - [gflY[lk
B]lo]]f gh]f [gflY[lk
B]lo]]f [gflY[l k]lk
Nh]jYl] lae] .Yl jYl]\ ngdlY_]/
Q]d]Yk] lae] .Yl jYl]\ ngdlY_]/
Fmf[lagfYd
D]kljm[lan]
Hmea\alq
AeZa]fl l]eh]jYlmj]
S]jeafYlagf
Tfal o]a_`l
Cgfkljm[lagf
2<89
2<;@02@ 30@0
:MN06MC .:H6D lqh]/
9MN07MC .9H7D lqh]/
8MN08MC .8H8D lqh]/
7:55UAC 6 eaf .66267468269/
A9}2A9
?054@E 0==><B09 >0@8;6?
<7p.6 65,/
6;7p.6 65,/
7==p.6 65,/
;9=p.6 65,/
66:7p.6 65,/
7:>7 p .6 65,/
9;5= p .6 65,/
7/
LYp3
UgdlY_]
UDC 6/
;OSIR/ 6/ LYpaeme ngdlY_] j]^]jk lg l`] eYpaeme ngdlY_] o`a[` j]dYq
[gad [gmd\ ]f\mj] af Y k`gjl h]jag\ g^ lae]3
7/ Fgj hjg\m[lk oal` jYl]\ ngdlY_] ] 9=U1 e]Ykmj]k k`gmd\ Z]
lYc]f lg hj]n]fl [gad gn]jngdlY_] af gj\]j lg hjgl][l [gad af l]kl
Yf\ Yhhda[Ylagf .]_3 Cgff][l \ag\]k af hYjYdd]d/3
6p65:NOR .6MN? ;A 85UDC1
Q]kaklan] dgY\1 Yl =:^16k gf>k g^^/
6p65:NOR .6MN? ;A 7:5UAC1
Q]kaklan] dgY\1 Yl =:^16k gf>k g^^/
;OSIR/ 6/ Add nYdm]k mfkh][a^a]\ Yj] Yl jgge l]eh]jYlmj]3
7/ Nfdq lqha[Yd dgY\k Yj] dakl]\ YZgn]3 Nl`]j dgY\ kh][a^a[Ylagfk
[Yf Z] YnYadYZd] mhgf j]im]kl3
;OSIR/ 6/ S`] \YlY k`gof YZgn] Yj] afalaYd nYdm]k3
7/ TKafkmdYlagf kqkl]e? CdYkk F1 CdYkk B3
6p65<NOR


Similar Part No. - HFA6/12-5H1DTGF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hongfa Technology
HFA6 HONGFA-HFA6 Datasheet
81Kb / 4P
   SAFETY RELAY
logo
Vishay Siliconix
HFA60EA120P VISHAY-HFA60EA120P Datasheet
114Kb / 7P
   HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 60 A
Revision: 17-Oct-08
HFA60EA120P VISHAY-HFA60EA120P Datasheet
128Kb / 8P
   HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 60 A
Revision: 06-Aug-10
HFA60EA120P VISHAY-HFA60EA120P_10 Datasheet
128Kb / 8P
   HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 60 A
Revision: 06-Aug-10
HFA60FA120P VISHAY-HFA60FA120P Datasheet
114Kb / 7P
   HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 60 A
Revision: 16-Oct-08
More results

Similar Description - HFA6/12-5H1DTGF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hongfa Technology
HFA4 HONGFA-HFA4 Datasheet
104Kb / 4P
   SAFETY RELAY
logo
List of Unclassifed Man...
OA5669 ETC2-OA5669 Datasheet
120Kb / 4P
   Safety relay
logo
Hongfa Technology
HFA6 HONGFA-HFA6 Datasheet
81Kb / 4P
   SAFETY RELAY
HFA2 HONGFA-HFA2 Datasheet
63Kb / 3P
   SAFETY RELAY
HFA4 HONGFA-HFA4 Datasheet
103Kb / 4P
   SAFETY RELAY
HFA2 HONGFA-HFA2 Datasheet
62Kb / 3P
   SAFETY RELAY
logo
Tyco Electronics
SR6 MACOM-SR6_09 Datasheet
338Kb / 4P
   Safety Relay SR6
SR2M MACOM-SR2M_05 Datasheet
174Kb / 3P
   Safety Relay SR2M
SR6 MACOM-SR6_05 Datasheet
199Kb / 3P
   Safety Relay SR6
logo
Omron Electronics LLC
G9SB3012A OMRON-G9SB3012A Datasheet
1Mb / 8P
   Safety Relay Unit
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com